Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Foto: Ole Stian Bockelie, Miljødirektoratet.

Norsk Gjenvinning bidrar med å sikre ansvarlig resirkulering av Harrier

20.04.2018

Norsk Gjenvinning har søkt Miljødirektoratet om nødvendige tillatelser for å eksportere skipet Harrier, slik at det endelig kan forlate norsk farvann. Etter nøye kartlegging av risiko og grundige sonderinger med norske myndigheter, har Norsk Gjenvinning inngått en avtale relatert til eksporten av skipet til lovlig opphugging og resirkulering.

Oslo den (20.04.2018) – Julia Shipping henvendte seg til Norsk Gjenvinning i desember 2017 for å be om bistand med eksport av Harrier til forsvarlig opphugging. Etter grundig risikovurdering av et slikt oppdrag og løpende dialog med norske myndigheter, har Norsk Gjenvinning valgt å inngå avtale med Julia Shipping.

– Eksport av avfall er underlagt et omfattende regelverk både nasjonalt og internasjonalt. Dette er nødvendig for å sikre at avfall som oppstår i ett land ikke kommer på avveie eller påfører andre land miljøproblemer. Norsk Gjenvinning har inngående kunnskap om dette regelverket og vi har tatt store skritt for å sikre etterlevelse i vår verdikjede, sier Jon Bergan, divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning Downstream og legger til:

– Vi har allerede inspisert verftet som skal motta skipet i Tyrkia for å kvalitetssikre at det oppfyller gjeldende krav fra myndighetene, samt våre egne krav til samarbeidspartnere.

Norsk Gjenvinning er landets største og mest komplette leverandør av avfalls- og gjenvinningstjenester. Selskapet har et solid kvalitetssystem og høy kompetanse som skal sikre forsvarlig håndtering og gode rutiner for lovlig eksport av avfall.

Harrier
Skipet «Harrier», tidligere «Tide Carrier», fikk maskinproblemer utenfor kysten av Jæren i februar 2017, og ligger i dag i Farsund. Miljødirektoratet har pålagt skipet å bli liggende i Norge, inntil de har behandlet og godkjent eksportsøknaden fra Norsk Gjenvinning. Det inkluderer at Miljødirektoratet skal godkjenne valgte løsning for opphugging og resirkulering av skipet.

Julia Shipping eier skipet frem til ankomst ved verftet SÖK Denizcilik ship recycling i Tyrkia. Norsk Gjenvinning vil følge opp at eksporten og opphuggingen skjer i henhold til internasjonalt regelverk, herunder Baselkonvensjonen, EUs Ship Recycling Regulation, Hong Kong-konvensjonen og relevante ISO-standarder.

Eksport av skipet vil skje så snart norske og tyrkiske myndigheter har godkjent søknad om eksport og skipet er bekreftet sjødyktig.

– Denne saken viser viktigheten av at virksomheter er bevisst hva som ansees som avfall, og at de søker bistand fra selskap med spisskompetanse på avfallsklassifisering og eksport. Vi er glade for å kunne bidra til at Harrier kan forlate skjærgården utenfor Farsund og bli resirkulert forsvarlig. Vi håper samtidig dette kan øke kunnskapen og bevisstheten knyttet til lovlig avfallseksport, sier Jon Bergan.