Flag of the North Atlantic Treaty Organization in front of the headquarters in Brussels.

Norsk Gjenvinning bidrar med avfallshåndteringen under den største NATO-øvelsen Norge har gjennomført

07.09.2018

NATO-øvelsen, Trident Juncture, avholdes i Norge fra august til desember, med et innrykk av 40.000 internasjonale soldater. I denne perioden skal Norsk Gjenvinning sikre forsvarlig håndtering av avfallet som oppstår, når så mange møtes under øvelse.

Norsk Gjenvinning sin oppgave innbefatter avfallshåndteringen, inkludert farlig avfall, samt toaletter som skal fylles med toalettpapir og antibac, og deretter tømmes. Under gjennomførelsen av Trident Juncture vil det også komme over 10.000 kjøretøy, og rundt 140 fly. Alle disse må vaskes for å sikre at den naturlige floraen i Norge ikke blir påvirket. Vaskevannet som genereres må håndteres, noe som også er en oppgave Norsk Gjenvinning tar ansvaret for.

- Oppdraget kom gjennom rammeavtalen vi har med Forsvarsbygg. Vi ser på dette som en stor tillitserklæring at Forsvarsbygg valgte å bruke oss på denne øvelsen, som er den største noensinne i Norge. Det er en utrolig spennende oppgave å ta fatt på. Fordi vi ikke har alle detaljer på hva oppgaven innebærer har vi opprettet et beredskapsrom, slik at vi skal være klare så fort vi får beskjed om nye behov. Naturlig nok er det en del usikkerhetsmomenter med tanke på hva og hvor øvelsene vil være, som vi bare må være klare til å håndtere når vi får beskjed, forteller André Martinsen, driftsleder i region Øst. 

- Vi må planlegge for ad hoc og være så godt forberedt som mulig
Fra Norsk Gjenvinning sin side har man mobilisert en gjeng som skal sikre leveransen. Det vil gjennom hele øvelsen være åtte operatører i drift, som vil rullere dag og natt, samt en gjeng som vil sikre kundekontakten og logistikken for at alt skal fungere som det skal. På beredskapsrommet er det hele tiden en oppdatert liste over utstyr for å sikre at man har det man trenger, når man skulle trenge det. For at det alltid skal være noen å ta kontakt med er det også opprettet et eget vaktnummer som vil rullere på teamet.

- Siden det er en del usikkerhetsmomenter har vi laget oss en oversikt over det vi vet, og planlegger for det vi kan, slik at vi lettere kan håndtere det vi enda ikke vet. Som en del av vår rolle har det vært viktig å gi gode råd basert på befaring og estimering av utstyr på bakgrunn av den informasjonen vi sitter på, forteller Bjørn Grobstok Folge, KAM sentralsalg.

Planlegging
Planleggingen av prosjektet startet i mars. Nå er teamet i full beredskap. Selve hoveddelen av øvelsen vil falle til oktober, men det er allerede aktivitet Norsk Gjenvinning leverer på. Teamet har også alliert seg med samarbeidspartnere for å kunne lene seg på dem dersom kapasiteten ikke strekker til.  

- På bakgrunn av prosjektet har Norsk Gjenvinning investert i nytt utstyr. Dette gjør også at utstyr hos Forsvarsbygg gjennom hele prosjektet vil bli byttet ut, slik at når man fullfører i desember, har vi slått to fluer i en smekk, forteller Martinsen.

Internasjonalt mannskap
Et aspekt som har vært viktig å ha med seg inn i planleggingen er å ta høyde for at det kommer soldater fra hele Europa, inkludert 13 nasjoner; mange med forventninger om hvordan de vil at avfallet skal håndteres. Norsk Gjenvinning sin jobb vil i den forbindelse være å sikre at alle behov blir dekket, samt at alle merker er forståelige. Av den grunn er merkingen på engelsk.

- Dette prosjektet vil teste vår kapasitet og vil gi enorm læring til alle involverte. Vi tror en del av suksesskriteriene vil være god dialog mot kunden, og at vi møter alle de behovene som dukker opp på en tilfredsstillende måte, slik at alle blir fornøyde, avslutter Folge.