Norsk Gjenvinning Downstream scorer høyest på miljø i anbud for behandling av trevirke i Trondheim

04.03.2019

Norsk Gjenvinning Downstream sikret kontrakten med Trondheim kommune, hvor forventet volum per år er 6 500 tonn, behandlet og ubehandlet trevirke. Kontrakten innebærer transport, mottak og sluttbehandling av fraksjonen.

I sterk konkurranse med de andre tilbyderne scoret Downstream høyest på miljø og kunne vise til den mest grundige beskrivelsen av oppdraget. Dette sikret kontrakten som har oppstart 1. mars 2019 og varer til 28.02.2021, med en opsjon på 1+1.

Trevirke vil bli behandlet og sortert på Norsk Gjenvinning sitt anlegg i Trondheim. Etter sortering vil behandlet trevirke transporteres til forbrenning, mens det ubehandlede trevirket skal sendes til materialgjenvinning hos Arbors fabrikk i Hattfjelldal i Nordland, for å benyttes i plateproduksjon.

- Det er veldig hyggelig å se at kommunene nå i større grad enn tidligere vektlegger materialgjenvinning som nedstrømsløsning for trevirke, sier Synnøve Daltveit, markedssjef restavfall.