Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinning Industri skifter navn til IBKA Norge AS

06.02.2018

Fra nyttår samlet vi alle industri- og offshoretjenester i NG-konsernet under IBKA-navnet. Det medfører at Norsk Gjenvinning Industri (NGI) har skiftet navn til IBKA Norge AS, i tillegg er ledelsen og eierskapet av IBKA i Danmark og Storbritannia lagt under IBKA Norge AS. IBKA Norge AS vil fortsette å være en del av Norsk Gjenvinning.

– Vi vil lage en samlet enhet som er så sterk at vi kan konkurrere om de største jobbene i Norden – og i Nord-Europa for den del. Når vi deler på kompetanse, tjenester, kunderelasjoner og kapasitet, gir det oss spennende muligheter til å satse enda tyngre i markedet, sier administrerende direktør Truls Vad Fjeldberg.

– IBKA er en etablert aktør i både Norge, Danmark og Storbritannia, og vi har derfor valgt å satse videre under dette navnet, fortsetter Fjeldberg.

Han forteller videre at 2017 var et meget godt år for IBKA med hensyn på nye avtaler. Det danner et godt fundament for 2018 og årene som kommer. Fjeldberg går fra rollen som direktør i Norsk Gjenvinning Industri til å lede hele IBKA Gruppen.

– Nasjonale ledere fra Danmark og Storbritannia samt regionale ledere i Norge vil bli sentrale i ledelsen av selskapet. IBKA vil besitte et meget erfarent lederteam med betydelig bransjeerfaring, sier Fjeldberg.

Samlet vil selskapet ha 125 ansatte og 75 kjøretøy samt et bredt spekter av spesialutstyr for å utføre tjenester innenfor håndtering av farlig avfall, olje og kjemikalievern, arbeid i nitrogenatmosfære, sirkulasjonsrens, tankrengjøring og rengjøring med tørris.

– Videre skal vi jobbe fremadrettet med innovasjon og sirkulærøkonomi for å tilby ressursbesparende, sikre og effektive tjenester til våre kunder, avslutter Fjeldberg.

NGI og IBKA har allerede gode erfaringer med samarbeid, blant annet ved Esso-raffineriet på Slagentangen hvor både selskap og operatører har jobbet side om side og utnyttet hverandres kapasitet i flere år. For kundene blir det derfor ikke de store endringene. IBKA Norge AS skal levere den samme gode kvaliteten som vi allerede er kjent for i markedet.

Navneendringen trådte i kraft 5. februar. Primo mars lanseres ny nettside og visuell profil.