fotograf Marion Haslien www.haslien.no

Norsk Gjenvinning inngår ny kontrakt med Follo Ren

17.10.2014

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS har signert kontrakt om returpapir med det interkommunale selskapet Follo Ren som omfatter kommunene Frogn, Nesodden, Ås, Ski og Oppegård.

Norsk Gjenvinning skal samle inn returpapir fra husholdninger og returpunkter samt motta, sortere og selge cirka 8.000 tonn papir per år.

Kontrakten har en varighet på 3 år og har en verdi for Norsk Gjenvinning på cirka 35-40 millioner. I tillegg inngår en opsjon på ytterligere to år.

- Vi er stolte over å ha vunnet frem hos Follo Ren, sier divisjonsdirektør Bjørn Kopstad. - Vi har denne kontrakten i dag og ser frem til å starte opp en ny kontraktsperiode til høsten 2014. Igjen ser vi at vi som totalleverandør kan levere en effektiv og optimal løsning med gode innsamlingsløsninger, moderne sorteringsanlegg og stabile samt langsiktige nedstrømskanaler, avslutter Kopstad.

Fakta om gjenvinning av returpapir:
Norsk Gjenvinning håndterer årlig 300.000 tonn returpapir til materialgjenvinning. Trefibre har gode egenskaper for gjenvinning og kan gjenvinnes 5-7 ganger og kan brukes til samme papirkvalitet eller lavere enn det papiret var i utgangspunktet. Det er mye energi å spare på å gjenvinne papp og papir. Gjenvinning av 1 kg papir reduserer utslippene av karbondioksid med cirka 1,5 kg sammenlignet med bruk av jomfruelig råvare.