Norsk Gjenvinning-konsernet samler offshoretjenester og øker kraften i Kristiansund

04.09.2019

Med bakgrunn i strategien om å bli en sterk nordisk, industrialisert aktør har Norsk Gjenvinning-konsernet besluttet å overføre IBKAs Offshore-avdeling i Kristiansund til Norsk Gjenvinning. Dette tok effekt 1. september 2019.

IBKA og divisjon Gjenvinning har frem til nå operert i samme region med sammenfallende tjenester. En samlet enhet vil få mer kraft og vil kunne bedre supportere kunder i det lokale markedet, men også i Region Midt-Nord.

IBKA Kristiansund vil bli en del av NG Region Midt-Nord, som avdeling Kristiansund Industri. NG Midt-Nord avd. Kristiansund Industri vil etter sammenslåing rapportere til regionsjef for NG Midt-Nord, Håvard Sunde.

Rent praktisk medfører dette en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte i Offshore-avdelingen til IBKA i Kristiansund overføres til Norsk Gjenvinning AS med virkning fra 1.9.2019.

Med dette håper vi å kunne bistå våre kunder i området på en bedre måte i fremtiden.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Frode Sandøy i IBKA eller Håvard Sunde, regionleder i Midt-Nord.