Bildedatabase fra ScanStock

Norsk Gjenvinning trekker seg fra opprydding av avfall fra Søve gruve

27.03.2017

I november 2016 ble Norsk Gjenvinning m3 AS tildelt oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet om opprydding og deponering av radioaktive masser fra Søve gruver i Telemark. Selskapet trekker seg nå fra oppdraget.

Fredag 24. mars måtte selskapet dessverre meddele til departementet at man ikke lykkes med å finne en løsning for deponering av gruveavfallet, og at man derfor ikke kan gjennomføre oppryddingen i samsvar med tilbudet. Dette betyr at Norsk Gjenvinning m3 sitt forbehold i tilbudsbrevet, om å få på plass nødvendige tillatelser og avtaler, dessverre er en realitet.

For det tiltenkte deponiet til Heggvin Alun AS på Hamar har selskapet ikke lykkes med å få på plass avtaler. Borge deponi i Fredrikstad har vært en alternativ løsning. I søknadsprosessen om tillatelse har det vært stor motstand blant politiker og lokalbefolkningen. Presset mot vår samarbeidspartner og grunneier har vært av en slik karakter at søknaden til Statens Strålevern ble trukket.

Norsk Gjenvinning m3 AS beklager på det sterkeste at dette ble utfallet.