Thomas Ekstrøm - GMP

Norsk Gjenvinnings obligasjon på Oslo Børs

12.06.2015

I dag børsnoteres Norsk Gjenvinnings obligasjonslån på NOK 2,2 milliarder