Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Norsk løsning med brensel til Norske Skog Saugbrugs i Halden

10.11.2016

Norske Skog Saugbrugs og Norsk Gjenvinning viser hverandre fornyet tillit og har tegnet en ny langsiktig kontrakt for leveranser av returtreflis. Norske Skog Saugbrugs i Halden benytter flis som brensel i sitt fyringsanlegg hvor de produserer damp til en tørkeprosess i papirproduksjonen. Gjennom kontrakten vil 40.000–50.000 tonn flis pr år gjenvinnes i Norge.

Norsk Gjenvinning samler inn avfallstrevirke fra næringslivet og interkommunale selskaper. Vi foredler dette ved våre anlegg til fullverdig brensel. Brensel selges deretter som råvare til industri- og energianlegg i Norge og utland.

Norsk Gjenvinning sender store mengder returtreflis og andre avfallsbaserte råvarer ut av Norge til gjenvinning. For å ivareta ressursene i avfall lokalt og dermed redusere miljøbelastningen fra transporter, er det viktig at det finnes konkurransedyktige industrielle kunder som ser verdien av råvarer fra avfall.

- Vi arbeider aktivt for å oppnå bærekraftige løsninger, sier Norsk Gjenvinnings markedssjef for brensel Synnøve Daltveit. - For oss er det meget positivt at norske industrielle aktører som Norsk Skog Saugbruks bruker brensel fra avfall som råvare i sin produksjon. Med norske aktører på banen, vil den totale miljøbelastningen for transport av flis reduseres.

- Samarbeidet med Norske Skog Saugbrugs er særlig interessant da returtrevirket kan utnyttes som råstoff i en helårlig løsning, mot fjernvarmeverk som trenger mindre brensel i sommersesongen. I tillegg er Norske Skog opptatt av god kvalitet på brenselet, hvilket gjør de til en profesjonell og forutsigbar kunde, sier Daltveit.

Kontrakten gjelder for 3 år.