2021 Foto: Mona Strande

Norske Bærekrefter

09.03.2021

Norsk Industri lanserer nå kampanjen Norske Bærekrefter for å synliggjøre utviklingen i industrien, og hvordan norske industribedrifter bidrar til det grønne skiftet. I kampanjen møter du vår egen ambassadør, produksjonsdirektør i Norsk Gjenvinning Oslofjord, Adis Cengic.

Norske industriarbeidere har bærekrefter. Det er de som skal løfte Norge inn i en grønnere fremtid.

– Berekraft er prosessen for å sikre at neste generasjon har betre vilkår til å vakse opp, lykkes og leve, enn vår generasjon. I utgangspunktet er ikkje dette nytt, men bærekraft krevjar at i tillegg til økonomiske og samfunnsmessige aspekt, så blir miljøaspektet like viktig i den prosessen, sier Adis.

Det finnes ikke søppel mer
– I Norsk Gjenvinning seier me at det ikkje finst søppel lengre, sier Adis.

Det er fordi Norsk Gjenvinning alene sikrer at over 2 millioner tonn avfall hvert år blir til nye råvarer og energi som går tilbake til industrien. Hos Norsk Gjenvinning får Adis brukt sin lange erfaring som prosessingeniør, prosjektleder, avdelingsleder og fabrikksjef. Utdanningen sin har han fra Bergen Tekniske fagskole, samt en ingeniørgrad fra universitetet Glamorgan i Wales.


Krever endring
– Noreg må halde fram med det vi er gode på: å spele på lag med naturen og å utløyse potensial i samarbeid i heile verdikjeda. Eit eksempel på krafta i samarbeid er vårt berømte trepartsamarbeid som har sikra norsk konkurransekraft i lang tid. Norsk industri har dei beste føresetnadane for å lykkjes med å bli ein rollemodell i verda for berekraftig industri. Alt som skal til er å fortsetje å spele på lag med naturen og kopiere suksessen frå trepartsamarbeidet til verdikjedesamarbeid, sier Adis.


– Men dette krevjar endring! Gjennom Norsk Gjenvinning har eg saman med talentfulle kollegaer og samarbeidspartnarar fått gleda av å realisere verdikjedesamarbeid og sett krafta som bur i den. Sjølv om det har vore ein bratt oppoverbakke, så er utsikta på toppen magisk, sier Adis.

Det var disse tankene som inspirerte Adis til å gå inn i ambassadørrollen for Norsk Industri.

– Vi menneskjer er redd for endring, og då treng vi rollemodeller som motiverer og viser veg. Vi må dra i same retning, og det krevjar innsats frå både individuelt, bedrifts- og politisk hald.

For Adis går kampanjen til Norsk Industri riktig vei for å få alle aktører til å dra i samme retning.

– Eller som Hellen Keller ville sagt; Alone we can do so little; together we can do so much!, avslutter Adis.

Her kan du lese mer om kampanjen Norske Bærekrefter