Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

NRK tilbake hos Norsk Gjenvinning

11.08.2016

Etter en anbudskonkurranse har Norsk Gjenvinning vunnet kontrakt med NRK, Marienlyst om avfallshåndtering og sikkerhetsmakulering. 

- Vi er glade for å ha denne kontrakten i vår portefølje igjen, sier salgssjef Jørn Frydenlund i Region Øst som hadde denne kontrakten før forrige kontraktsperiode. NRKs tildelingskriterier var 60 prosent pris og 40 prosent gjennomføringsevne, service og avhentingsrutiner. Vi fikk høyest score på begge kriteriene og vant dermed samlet.

For å sikre lav miljøbelastning og god kvalitet på tjenesten, stiller NRK krav om at leverandøren har systemer for kontinuerlig forbedringer innen en rekke områder som for eksempel kompetanse på miljø og sikkerhet og oppfølging av drivstofforbruk, utslipp og skader.

Kontrakten starter opp i august og gjelder for to år med opsjon på ytterligere to år.