Presserom 2019 Foto: Strømmestiftelsen

Plastavfall gir jobbmuligheter for kvinner

09.03.2020

Et samarbeidsprosjekt i Mali skaper inntekt for kvinner gjennom innsamling av plastavfall.

Norsk Gjenvinning engasjerte seg i Mali-prosjektet i fjor høst, og tidligere i år ble det arrangert en studietur hvor de deltagende partene fra Norge fikk se tilstanden i hovedstaden Bamako med egne øyne.

Årlig produseres det rundt 645.000 tonn husholdningsavfall i Mali, men det finnes ingen system for kildesortering eller avfallssortering, og store uregulerte søppelfyllinger oppstår i bybildet. Disse fyllingene bidrar betydelig til forurensning av både luft og vann i området. Mangel på ressurser, infrastruktur og kompetanse gjør det umulig å imøtekomme det økende volumet av avfall.

I Mali er også arbeidsledighet et stort problem, særlig blant unge. Nær halvparten av Malis befolkning er under 15 år, og tusenvis av unge entrer arbeidsmarkedet hvert år. Mangel på arbeid fører til økt migrasjon og økt kriminalitet. I tillegg preges landet av konflikt og klimaendringer.

Sammen med Strømmestiftelsen og Returkraft skal Norsk Gjenvinning imøtekomme nettopp disse utfordringene. Prosjektet får støtte fra Handelens Miljøfond. Gjennom yrkesopplæring skal ungdom – både unge kvinner og menn – få utdanning i gjenvinning av plast og startpakke til å sette i gang egen produksjon. Plastavfall gjenvinnes og foredles, og deretter lages solide skolepulter som vil selges til private og offentlige skoler, blant annet gjennom Strømmestiftelsens utdanningsprogram.

Verdien i avfall
Kvinner er ekstra sårbare i et land som Mali, og behovet for økt likestilling og å styrke kvinners økonomiske sikkerhet er viktig. Gjennom Strømmestiftelsens spare- og lånegrupper skal 100-120 kvinner få muligheten til en inntekt gjennom innsamling av plastavfall fra gater og fyllinger, og som leveres til gjenvinning ved de små produksjonssentrene. Kvinnene får også opplæring i verdien og mulighetene som finnes i avfall, i tillegg til en grunnleggende forståelse for hvilke konsekvenser avfall har på miljøet.

Hele 120 tonn plast, som blir til 4000 skolepulter og stoler, estimeres å kunne bli produsert ved en slik produksjonsenhet. Dette vil gi utstyr til 200 klasserom og 12.000 skoleelever. Det er beregnet at 20 hektar skog vil bli beskyttet årlig som følge av å erstatte tre – materialet som er blitt brukt til produksjon av skolepulter frem til nå – med resirkulert plast. Ørkenspredning er en stor utfordring i regionen som følge av avskoging, og en slik endring vil kunne ha positiv effekt også her.

Prosjektet vil dermed ha ringvirkninger på flere områder: Avfall får en verdi, mindre plast ender opp i havet og fattige kvinner og unge arbeidsledige får dra nyttige av mulighetene som plastsøppel gir. Målet er at dette igjen vil påvirke lokalsamfunn og familier – og hjelpe mennesker ut av fattigdom.