160829 Premiere for miljøvennlige togtransporter til Sverige Direktør for Norsk Gjenvinning Downstream Jon Bergan (til høyre) og Niklas Wilandh fra Green Cargo fikk med seg første transporten.

Premiere for miljøvennlige togtransporter til Sverige

29.08.2016

Norsk Gjenvinning tar i bruk togtransporter for transport av flis til energiprodusenten Tekniska Verken i Katrineholm. Et til to tog i uken skal levere 3.000-6.000 tonn med flis som er produsert fra trevirke ved Norsk Gjenvinnings anlegg Groruddalen Miljøpark. Gjennom overgang fra bil til tog reduseres utslippene av CO2 med cirka 70.000 kilo.

De miljøvennlige transportene kommer til stand etter et samarbeid med Norsk Gjenvinning, Tekniska Verken i Linkøping AB, Katrineholms kommune, Katrineholms Logistikcentrum og Green Cargo.

- Dette har vært et langt og krevende prosjekt, men nå har vi endelig fått dette på plass gjennom gode diskusjoner med både kommunen, kunden og transportøren, sier direktør for Norsk Gjenvinning Downstream Jon Bergan.

Containerne som brukes kommer å «gå i loop», de går altså på fast rute - tur og retur. Det første togrunden gikk fra terminal Alfaset i dag klokken 14.30 og ankommer Katrineholm i morgen tirsdag klokken 10.37.

- Toget ble lastes med syv containere med 320 kubikk eller 80 tonn flis, sier Bergan. – Flis er brensel som brukes til energigjenvinning hos fjernvarmeverket i Katrineholm. Planen er at et til to tog per uke skal levere 3.000-6.000 tonn flis, hvilket tilsvarer cirka 10 prosent av årsbehovet ved fjernvarmeverket i Katrineholm.

- Vi jobber fortløpende med å redusere CO2-utslippene fra vår transportvirksomheten, sier Bergan. - Gjennom å erstatte transportene til Katrineholm med tog reduseres CO2-utslippene med cirka 70.000 kilo. Dersom denne løsninger fungerer effektivt vil vi gå videre å se på tilsvarende løsning i samarbeid med flere av våre internasjonale kunder.

- Tekniska Verken i Linkøping AB er en fremtidsrettet energiprodusent som det er meget spennende og positivt å samarbeide med, vi har tro på at dette samarbeidet vil generere flere muligheter for oss fremover, avslutter Bergan.

Fakta:

Tekniska Verkens fjernvarmeverket i Katrineholm har 1.500 fjernvarmekunder og produserer 200 GWH fjernvarme hvilket tilsvarer årsbehovet for 9.000 eneboliger. Alt produseres med hjelp av trebaserte brensel der 80 prosent er gjenvunnet tre og 20 prosent er jomfruelig brensel fra skog, samt en liten del olje ved ekstrem kulde på vinteren.


Informasjon om Tekniska Verken i Linkøping AB ›

Informasjon om Green Cargo ›