RenoNorden konkurs - synd for bransjen som helhet

19.09.2017

- Vi har fulgt nøye med over lengre tid, og synes dette er veldig synd for både kommunene og deres innbyggere.

Dette sier Erik Osmundsen i lys av at RenoNorden varslet konkurs, 18. september.

- At noen få feiler håper vi ikke skal ramme de mange solide private aktørene som hver dag leverer kvalitetstjenester til kommuner landet rundt. Vi håper kommunene som har brukt RenoNorden nå utlyser konkurranser og ikke tar på seg all avfallshåndtering på egen hånd. Det tror vi ikke innbyggerne er tjent med, sier han.

NG Renovasjon har i den siste tiden vært i kontakt med flere kommuner som har planlagt for dette utfallet for RenoNorden. Foreløpig har NG Renovasjon inngått en avtale med Renovasjonselskapet for Drammensregionen (RfD) om å håndtere avfall fra husstander i Drammensregionen.  Dette samarbeidet starter allerede onsdag 20. september.

Ikke bærekraftig
Det er en kjensgjerning at prisene som RenoNorden har operert med over lengre tid ikke er bærekraftige for bransjen. Noe av bakgrunnen til dette uheldige utfallet kan spores tilbake til Veirenos inntog med urealistiske planer og manglende industriell forståelse.

– Vi opplevde at RenoNorden fulgte Veirenos eksempel, og at noen kommuner dessverre ikke klarte å avdekke svakhetene i tilbudene som disse aktørene presenterte. Dermed havnet de i den ulykkelige situasjonen som de befinner seg i nå, sier Osmundsen. Norsk Gjenvinning har på sin side holdt stø kurs og vektlagt høy kvalitet og lav risiko. Det får både vi og våre kunder nå betalt for.

Viktig med gode forhold i avfallsbransjen
Norsk Gjenvinning er opptatt av at anbud legger større vekt på arbeidsforhold, miljø og kvalitet enn i dag, da altfor mange vekter pris altfor høyt. I NG Renovasjon følger alle våre medarbeidere tariffavtalen til bransjen, og alle ligger over minstelønnen. Som selskap er vi opptatt av å drive virksomheten vår på en god og forsvarlig måte uten å kutte i svingene.

Vi skal hjelpe der vi kan
Alle kommuner er velkomne til å ta kontakt og vi er selvfølgelig åpne for å diskutere mulige avtaler med de som skulle ønske det.