Presserom 2019 Avfallet dumpes langs elven Niger.

Samarbeid for å skape avfallshåndtering og arbeidsplasser i Mali

17.09.2019

Som et av verdens fattigste land står Mali i Vest-Afrika ovenfor en enorm utfordring, med konsekvenser for både samfunn og miljø. De mangler sikker og fungerende avfallshåndtering i en svært ung befolkning.

I Malis hovedstad Bamako produseres det årlig 645 000 tonn husholdningsavfall alene. Landet har en mangel på infrastruktur, ressurser og kompetanse til å håndtere det økende volumet av avfall. Dette gjør at avfallet dumpes i elven Niger eller fraktes til ulovlige transittfyllinger uten gass- og avrenningskontroll.

Blant landets 18.5 millioner innbyggere lever omkring 43 prosent i ekstrem fattigdom. Nær halvparten av befolkningen er i dag under 15 år, som gjør jobbskaping utfordrende. Hvert år forsøker 300 000 unge mennesker å tre inn i arbeidsmarkedet.

En felles løsning
For å løse disse problemene har Norsk Gjenvinning, Returkraft og Strømmestiftelsen gått sammen om et prosjekt i Mali, der formålet er å bidra til et renere land og elv, samt sysselsetting av arbeidsledig ungdom. Prosjektet går ut på å organisere grupper av arbeidsledig ungdom til å drifte ulike avfallshåndteringssystemer, som innsamling, sortering og gjenvinning.

– Det er viktig for oss å kunne bidra med løsninger i et land som ikke har muligheter til å drive dette selv, forteller divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning Downstream, Jon Bergan. I dette prosjektet vil vi bidra til å organisere avfalls- og gjenvinningsløsninger, samtidig som vi skaper verdifulle arbeidsplasser for den unge befolkningen.

Skolepulter laget av gjenvunnet plast
Innsamling og gjenvinning av plast er det første konkrete prosjektet som skal settes i gang i Bamako. Plastavfall kan omdannes til plastgranulat, som videre kan benyttes i produksjon av nye plastartikler, som eksempelvis skolepulter. På sikt vil man kunne utvikle flere og større løsninger på avfallshåndtering og -gjenvinning, hvor norsk avfallsbransje kan bidra med kompetanse, økonomiske midler og personer.

Studietur til Mali
Det planlegges en studietur til Mali for norske partnere som kunne være interessert i samarbeid om dette prosjektet. Et slikt besøk ville kunne belyse problemområdene knyttet til avfallshåndtering og bidra til å kartlegge løsninger og videreutvikle prosjektideene. Derfor inviteres det til en konferanse: «Avfallshåndtering som bistand». Den finner sted torsdag 26. september 2019, kl. 9-13 (inkl. lunsj) på Grand hotell i Oslo. 


Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte. Påmelding skjer via Avfall Norges nettsider.