Presserom 2019

Sammen spleiser vi opp søpla i Oslo Havnebasseng

07.10.2020

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet, og årets TV-aksjon går til WWFs arbeid med å bekjempe dette problemet. Vi bidrar til å rydde Oslofjorden for avfall - gi ditt bidrag!

Søndag 11. oktober arrangerer Indre Oslo Undervannsklubb, Oslo Havn og Assuranceforeningen Skuld i samarbeid med Norsk Gjenvinning et opprydningsarrangement i vannet utenfor Vippa i Oslo til inntekt for TV-aksjonen NRK WWF 2020. Søppelet som hentes opp blir vist frem og kommentert av materialeksperter før det blir lempet i containere, veid og sendt til gjenvinning.

Det blir et trist vitnesbyrd over hvordan fjorden ser ut, og avfallet er til skade for både dyr og mennesker. Heldigvis er det mulig å rydde, men viktigst av alt er at vi må slutte å kaste. Derfor håper vi aksjonen blir en påminnelse til alle om at vi må kvitte oss med avfallet på en måte som gjør at det blir forsvarlig behandlet - avfall er ressurser på avveie. Bruk søppelkasser og kildesorter slik at vi kan bruke ditt avfall til å skape ny verdi.

Vi vil gjerne invitere alle til å bidra i denne ryddeaksjonen, og spesielt Oslos befolkning som får mulighet til å rydde sin egen fjord. "Prisen" for å få opp 1 kg søppel er 50,-. Du kan gi så mye du vil, så skal dykkerne og båtene gjøre sitt for å få det opp.

Bidragene gis gjennom Spleis her og går uavkortet til TV-aksjonen NRK WWF 2020 og WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Arrangementet vil streames på sosiale medier.Les mer om årets TV-aksjon her. To plastposer i en smekk - rydde Oslofjorden og bidra til å redde verdenshavene fra plastforsøpling!