Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Fra venstre Håvard Sunde, regionsjef i Norsk Gjenvinning og Bernt Karolius, driftssjef i Senja Avfall.

Senja Avfall overtar driften ved Norsk Gjenvinnings anlegg i Balsfjord

07.06.2017

Norsk Gjenvinning Metall AS har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med det interkommunale selskapet Senja Avfall om innsamling, mottak og sortering av bilvrak, stål og metaller. Senja Avfall vil overta driften med virkning fra 1. september.

Norsk Gjenvinning Metall AS har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med det interkommunale selskapet Senja Avfall om innsamling, mottak og sortering av bilvrak, stål og metaller. Senja Avfall vil overta driften med virkning fra 1. september.


Senja Avfall ble startet i 1980, og er et interkommunalt selskap med cirka 55 ansatte. Selskapet eies av kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

- Vi er meget glade for at vi har fått til en samarbeidsavtale med Senja Avfall, sier divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning Egil Lorentzen. - Gjennom avtalen vil begge selskapene utvikle sine sterke sider. Senja Avfall har god lokal forankring og nærhet til kundene, og vi har gode nasjonale og internasjonale salgskanaler for de sorterte metallene. Vi er også glade for at samtlige ansatte blir med videre.

- Norsk Gjenvinning vil altså fortsatt håndtere metallene – eller råvarene som vi sier – fra sorteringsanlegget til videre behandling og gjenvinning, forteller Lorentzen. - Senja Avfall vil bruke vårt produksjonssystem slik at vi har full sporbarhet og kontroll på volumene gjennom hele verdikjeden.

- Partene har over tid utviklet et godt samarbeid, og gjennom avtalen blir samarbeidet styrket. Vi skal bruke tiden frem til september til å nøye forberede overgangen, slik at kunder og ansatte blir ivaretatt på best mulig måte, avslutter Lorentzen.

- Vi ser fram til å utvikle samarbeidet med Norsk Gjenvinning videre, sier administrerende direktør i Senja Avfall Tor-Helge Sørensen. - Vi tror at vår lokale tilstedeværelse vil bli en styrke for dette samarbeidet. Dette er et nytt område for oss, men med hjelp av dyktige medarbeidere på anlegget er vi sikre på at dette vil bli positivt for alle.

Kontaktperson:
Norsk Gjenvinning, regionsjef Håvard Sunde, mobil 900 45 806
Senja Avfall, administrerende direktør Tor-Helge Sørensen, mobil 958 43 501