2021

Setter fokus på tømme og spyle-tjenester med NG HøyVaTek AS

01.02.2021

Norsk Gjenvinning-konsernet satser på tømme- og spyletjenester for å møte kundenes behov enda bedre ved å rendyrke fagkompetansen i en ny forretningsenhet innen divisjon NG Vekst. Derfor vil det nyopprettede selskapet NG HøyVaTek AS ta over den delen av Norsk Gjenvinning AS som har utført tjenester innenfor vann- og avløp, inspeksjoner, håndtering av flytende farlig avfall og annen industriell rengjøring.

NG HøyVaTek AS vil sammen med IBKA inngå i satsingsområdet for industritjenester: Nordic Industrial Services (NIS).

–Ved å samle disse tjenestene under NIS styrker vi vår kompetanse gjennom å skape ett felles fagmiljø som gir oss bedre forutsetninger til å imøtekomme kundenes behov og for å skape løsninger for deres utfordringer, forteller divisjonsdirektør i NG Vekst, Henning Flaig.

Ny divisjonsdirektør i NG Vekst
I august 2020 overtok Henning rollen som divisjonsdirektør i NG Vekst og ble med det en del av konsernledelsen. Den første tiden gikk med til å bli kjent med divisjonen og selskapene i en krevende tid preget av restriksjoner knyttet til COVID-19.

Selv om samfunnet var preget av COVID-19 når jeg startet på sensommeren i fjor, tillot smittesituasjonen allikevel at jeg kunne reise rundt og møte den norske delen av organisasjonen min for å bli kjent med mine nye kolleger og deres arbeidshverdag og utfordringer.

–For å få en forståelse av verdiskapningen og forskjellene i de ulike selskapene og deres forretningsmodeller var det viktig for meg å kunne være ute i drift og få innføringer fra både ledergruppe og ikke minst driftspersonell som med stor tålmodighet tok meg som «lærling» med ut i feltet, forteller Henning.

For å forstå virksomheten, posisjonen og markedsdriverne har Henning også jobbet tett med strategi og M&A-avdelingen i konsernet.

–I felleskap har vi gjort grunnleggende analyser og basert på resultatene har vi sydd sammen en overordnet strategi. Jeg er overbevist at NIS-modellen er riktig for å imøtekomme behovene kundene våre har per dags dato og samtidig gi oss fleksibilitet til å utvikle i felleskap løsninger for å møte deres fremtidige utfordringer, sier Henning. 

 

Kommer styrket tilbake
–Norsk Gjenvinning AS har lenge vært ledende innenfor tømme og spyle-tjenester, og gjennom NG HøyVaTek, som en del av satsingsområdet NIS, fokuserer konsernet nå på dette tjenestesegmentet med sterk kompetanse og kundebase i ryggen, avslutter Henning.