2016

Velkommen til Gjenvinningsbloggen!

16.03.2016

Norsk Gjenvinning ønsker å bidra aktivt med informasjon og veiledning som skaper økonomisk og miljømessig gevinst. Vi har derfor lansert en blogg der temaene vil rette seg mot effektive og miljøriktige avfallsløsninger, regler og myndighetskrav, farlig avfall og mye annet. 

I en tid preget av grønt skifte og stadig større fokus på bedrifters miljøansvar, er vi overbevist om at bloggen vil ha stor verdi for alle som ønsker økt innsikt i temaene som nevnt over.

Du kan besøke bloggen her: Gjenvinningsbloggen.no, eller lese en av våre allerede publiserte artikler: