Thomas Ekstrøm - Herøya

Vi har signert: Grønt skifte i tungtransporten

18.10.2015

Som en av Norges største transportører har Norsk Gjenvinning signert på ZEROs oppfordring om grønt skifte til fornybar tungtransport. Nærmere 60 bedrifter har forpliktet seg til å kjøre tungtransport på fornybar energi. 

Det er ZERO som har tatt er initiativ til at transportører skal signere en erklæring om grønt skifte til fornybar tungtransport.

- Norge har allerede gått foran i elbilpolitikken, nå kan vi gjøre det samme for tungtransporten. Med avgiftsendringen 1. oktober har vi fått et konkurransedyktig fornybart drivstoff som kan fylles på dagens kjøretøy. Neste skritt må være å skape et marked for tungtransport-løsninger basert på el og hydrogen, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Det finnes nå mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen. I tillegg har endringen i vegbruksavgiften gitt investeringer i og et marked for biogass.

Et grønt skifte til fornybar varetransport gir både store utslippsreduksjoner av klimagasser, framtidsrettede transportløsninger og nye næringsmuligheter. I erklæringen forplikter underskriverne seg til å gjøre sin del av dugnaden for et taktskifte i det grønne skiftet til fornybar tungtransport. Rundt 60 aktører har underskrevet erklæringen.

Mer info fra ZERO ›


Erklæringen:

Grønt skifte til fornybar tungtransport

Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Det finnes nå mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen.

Et grønt skifte til fornybar varetransport gir både store utslippsreduksjoner av klimagasser, framtidsrettede transportløsninger og nye næringsmuligheter. Med denne erklæringen forplikter vi oss til å gjøre vår del av dugnaden for et taktskifte i det grønne skiftet til fornybar tungtransport.

Vi forplikter oss til grønt skifte til fornybar tungtransport ved å:

  • Velge fornybare transportløsninger der disse er tilgjengelige for både egen transport og innkjøp av transporttjenester.
  • Delta i samarbeid der det er nødvendig for infrastruktur og produksjon av fornybart drivstoff og spydspissprosjekter for nullutslippsløsninger.
  • Spre informasjon og erfaringer om fornybare transportløsninger.

Vi ber myndighetene legge forholdene til rette med langsiktige virkemidler som sikrer at de fornybare løsningene er konkurransedyktige mot fossile løsninger.