Abstract icon representing the ecological call to recycle and reuse in the form of a pond with a recycling symbol in the middle of a beautiful untouched jungle. 3d rendering.

Vi inviterer til Gjenvinnerdagen 2022

22.08.2022

Sammen med Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune inviterer vi politikere og presse til å lære mer om bransjen, sirkulærøkonomi og en omvisning på anleggene våre på Haraldrud. 

Tid: 24. august, kl. 11.30-14.00 

Sted: Haraldrudveien 20
Møterom: SirkuLÆR

Hvordan skal vi i Norge redusere avfallsmengder og klimagassutslipp, og oppnå en sirkulær økonomi? Gjenvinningsbransjen jobber med disse spørsmålene hver dag.

For å få det til, trenger vi politikk som virker. Oslo kommune og Norsk Gjenvinning vil gjerne dele våre synspunkt på hvilke politiske tiltak som er nødvendig for at Oslo skal ha gode systemer og infrastruktur for avfall og gjenvinning.

24.august inviterer vi derfor politikere og presse til Gjenvinnerdagen 2022 på Haraldrud.


Formålet er å vise hvordan vi jobber, og hvilke utfordringer og muligheter vi har for å nå de lokale og nasjonale målene. Det er et stort potensial for å skape nye forretningsmuligheter og inntil 20 000 nye arbeidsplasser over hele landet hvis det legges til rette for det politisk.

 

Program for dagen:

11.30    Velkommen til enkel lunsj
11.50    Norsk Gjenvinning v/divisjonsdirektør Andreas Lindstrøm
12.10   Renovasjons- og gjenvinningsetaten, v/etatsdirektør Hans Petter Karlsen   
12.30    Avfallssafari – Renovasjons- og gjenvinningsetaten  
13.10   Omvisning – Norsk Gjenvinning
13.50   Oppsummering


Ønsker du å delta, ta kontakt med:
Christin Børud på e-post christin.borud@reg.oslo.kommune.no, eller telefon 413 12 403.

Ida Jenshus på e-post Ida.jenshus@ngn.no, eller telefon 481 93 295

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Norsk Gjenvinning og Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten