Øra Miljøpark

Vrak din gamle bil senest 20. mars - slipp årsavgift!

23.02.2017

Vraker du bilen senest 20. mars slipper du å betale årsavgiften. Har du allerede betalt, vil du få refundert avgiften fra Skatteetaten. I tillegg får du 3 000 kroner i vrakpant.

Når du leverer bilvrak til gjenvinning mottar du 3 000 kroner i vrakpant. Det er Skatteetaten som har ansvaret for utbetalingen. Våre mottakssteder leverer inn vrakmeldingen og tar seg av det administrative. Alt du behøver å gjøre er å møte opp med bilen, vognkortet og legitimasjon.

Din gamle bil blir til nye produkter
- Det er faktisk sånn at vi gjenvinner over 850 kilo metaller fra en vraket gjennomsnittlig personbil, sier Einar Høifødt som er ansvarlig for innsamling av vrakbiler i Norsk Gjenvinning. - I 2015 økte EU gjenvinningskravet for kasserte biler. Nå skal 95 prosent av en bil gjenvinnes, hvorav 85 prosent materialgjenvinnes.

- Resultatet er at fra en bil resirkuleres cirka 800 kilo jern, 60 kilo aluminium og 6 kilo kobber. Vi får også ut noen kilo rustfritt, glass og et restprodukt som blir til brensel. 85 prosent av bilen blir altså til nye råvarer, og 95 prosent av bilen blir brukt fornuftig.

- I Norsk Gjenvinning håndterer vi om lag 35 000 biler per år, sier Høifødt. – Bilene miljøsaneres lokalt gjennom at batterier, oljer og andre væsker fjernes. Deretter komprimeres bilene og transporteres til vår anlegg på Øra i Fredrikstad. Her kvernes bilene og de små bitene som kommer ut fra kvernen sorteres i jern, andre metaller og avfall.

Tips om vraking › 

Info fra Skatteetaten ›