Sekretesspolicy för Norsk Gjenvinning

22.06.2018

Din integritet är viktig för bolagen i Norsk Gjenvinning-koncernen (Norsk Gjenvinning), och vi är måna om att skydda dina personuppgifters integritet, tillgänglighet och konfidentialitet. All behandling av personuppgifter i Norsk Gjenvinning ska alltid följa gällande dataskyddslag.

Denna sekretesspolicy innehåller djupgående information om vilka personuppgifter som samlas in, hur information samlas in och vilka rättigheter du som kund eller leverantör har när du har personuppgifter registrerade hos oss.

Personuppgiftsansvarig

Koncernchefen för Norsk Gjenvinning Norge AS ansvarar för verksamhetens behandling av personuppgifter. Ansvaret för den dagliga uppföljningen av vår efterlevnad av dataskyddsförordningen har delegerats till vd:n för organisationsutveckling och efterlevnad.

Dessa sekretessregler gäller Norsk Gjenvinning Norge AS och alla dotterbolag där Norsk Gjenvinning Norge AS ansvarar för dotterbolagens förvaltningspolicy.

Vår behandling av personuppgifter

Norsk Gjenvinning behandlar personuppgifter i samband med kund- och leverantörsrelationer. Nedan följer en översikt över vår hantering av personuppgifter som rör kunder och leverantörer. Norsk Gjenvinning har en egen sekretesspolicy för anställda.

Kundupplysningar

Norsk Gjenvinning behandlar personuppgifter om våra kunder i samband med leverans av varor och tjänster.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder information som vi lagrar om dig i följande syften:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster: Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och leverera produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter behandlas till exempel för
  • att utföra leverans av de produkter och tjänster du beställer av oss
  • leverans av innehåll när du har begärt det. Till exempel e-postmeddelanden till mottagare som registrerat sig för ett nyhetsbrev eller prenumererar på blogguppdateringar
  • identifiering av kunder
  • fakturerings- och betalningsspårning
  • felrättning, kundservice, klagomål, behandling och kontrollåtgärder
 • Utveckling och analys: Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och förfina våra produkter, tjänster och digitala kanaler
 • Försäljning och marknadsföring: Vi använder både anonymiserade data och personuppgifter i marknadsföringssyfte. Dessa aktiviteter omfattar marknadsföring, inklusive att
  • skapa målgrupper för marknadsföring
  • anpassa och underlätta marknadsföring, till exempel genom att tillhandahålla rekommendationer eller riktat innehåll i våra digitala kanaler
  • skicka ut e-nyhetsbrev och andra former av direkt marknadsföring när det är tillåtet
  • att genomföra marknadsanalyser, kundnöjdhetsundersökningar etc.
  • att "tvätta" kontaktinformation mot registren i Facebook, Google och andra digitala spelare så att vi kan kommunicera med dig och andra besökare genom dessa kanaler
 • Informationssäkerhet och missbruk av tjänster: Vi behandlar personuppgifter för att ge god säkerhet i våra digitala kanaler. Vi behandlar också personuppgifter för att avslöja eller förhindra olika typer av missbruk
 • Överensstämmelse med lagbestämmelser: Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. i samband med redovisning och för att lämna ut information till behörig myndighet när den åläggs oss i enlighet med norsk lagstiftning
 • Andra syften som du har samtyckt till: Vi kommer att kunna behandla dina personuppgifter i andra syften som du specifikt har gett oss ditt samtycke till

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal/kontrakt med våra kunder. Vi behandlar även personuppgifter baserat på samtycke. Eftersom behandlingen sker baserat på ditt samtycke kan du återkalla ditt samtycke när som helst genom skriftlig begäran.

Hur samlar vi in personuppgifter?
De uppgifter vi samlar in om dig beror på vilka kommunikationskanaler du använder och vilken information du tillhandahåller vid inköp, registrering eller i andra relevanta sammanhang.

Vi samlar in personuppgifter som:

 • du lämnar till oss, till exempel när du köper eller registrerar dig för våra tjänster, prenumererar på våra nyhetsbrev och bloggar, fyller i ett formulär eller kontaktar oss
 • registreras automatiskt när du använder våra digitala kanaler

Du har ingen skyldighet att lämna ut personuppgifter till oss, men om du väljer att inte göra det kan vi inte tillhandahålla dig våra tjänster eftersom, till exempel, vi inte kan fakturera dig för tjänsterna eller skicka någon information som du begär.

Vi har profiler/sidor på sociala medier. När du besöker dessa, t.ex. vår företagssida på Facebook, så behandlar Facebook (i detta fall) dina personuppgifter och använder sig av cookies. Mer information om hur sociala medier behandlar personuppgifter och hur de använder cookies, hittar du på de sociala mediernas informationssidor om Personuppgiftsskydd och Cookies. I vissa fall kan vi via sociala medier använda denna information för att visa riktade annonser.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kan behandla personuppgifter i följande kategorier:

 • Grundläggande information såsom namn, arbetsgivare, befattning och kontaktuppgifter
 • Demografisk information, till exempel födelsedatum
 • Information om kundrelationen, till exempel orderinformation, betalningsinformation och kontakt med support
 • Information som genereras i samband med användningen av våra digitala kanaler, såsom teknisk information om enheten som du använder när du besöker våra digitala kanaler (inklusive datum och tid, vilken typ av dator/mobiltelefon, operativsystem och webbläsare du använder, IP-adresser, skärmstorlek, etc.). Läs mer under "Navigeringsinformation" som beskriver detta grundligare
 • Uppgifter som gäller identifiering och registrering av en kund eller användare, till exempel information om användarens identitet och lösenord
 • Annan information som lagras på grundval av ditt samtycke. I det här fallet får du specifik information om vilken information vi lagrar och vad den används till när vi begär ditt samtycke

Våra digitala kanaler är inte avsedda för, eller riktar sig till, barn under 13 år. Vi lagrar inte medvetet information om barn under 13 år. Om du tror att vi har sparat information om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss skriftligen så att vi kan ta bort informationen.

Navigeringsinformation

Cookies

Vi använder cookies ("cookies") och liknande tekniker i våra digitala kanaler. Cookies hjälper oss att avgöra vilka delar av våra digitala kanaler som är mest populära, inklusive vilka sidor användarna besöker och hur länge. Denna information används till exempel för utveckling och analys av tjänster och riktad annonsering på internet.

Du kan hitta de senaste uppgifterna om hur vi använder cookies här.
Vi kan kombinera information från cookies med annan information som vi har registrerat om dig och din kundrelation när det är tillåtet enligt gällande lag eller i samband med samtycke som du har gett oss.

Genom att använda våra digitala kanaler med en webbläsare, där inställningarna tillåter dig att lagra cookies på din enhet, samtycker du till vår användning av cookies.
Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster, inklusive sociala medier (som Facebooks sociala tillägg). Tredje parts tjänster eller tredjepartsprogram som finns tillgängliga på våra webbplatser lyder under den tredje partens sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa tredje parters sekretessrutiner.

Loggfiler
Information om din enhets specifikationer, programvara och ditt besök samlas automatiskt in av oss. Till exempel kan denna information inkludera din IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, internetleverantör, filer som (HTML-sidor, grafik, etc.), operativsystem, åtkomsttid, och varifrån du kom när du ankom till våra digitala kanaler.

Spårningspixlar (t. ex. Clear gifs, web beacons, web bugs)
Vi använder spårningspixlar (även kallade "clear gifs, web beacons, web bugs"), som hjälper oss att förbättra våra digitala kanaler genom att berätta vilket innehåll som visas. Spårningspixlar är små grafiska element med en unik identifierare, liknande funktionen hos cookies, och används för att spåra beteendet hos användare på webben. Till skillnad från cookies som lagras på användarens hårddisk, är spårningspixlar osynligt inbakade i våra digitala kanaler eller i e-postmeddelanden. Detta gör att vi kan mäta effekten av vår marknadsföring. Vi kopplar den information vi samlar in från e-postmeddelanden till kundens personuppgifter.

Reklam
Vi kan använda tredjepartsföretag när vi annonserar på nätet. Dessa företag använder cookies och spårningspixlar för att samla in information om dina aktiviteter på denna och andra webbsidor för att förse dig med riktade annonser baserat på dina intressen. Om du inte längre vill få sådan information med syfte att förse dig med riktade annonser kan du avregistrera dig via denna webbplats: http://www.youronlinechoices.EU/.
Kom ihåg att detta inte skyddar dig från alla former av reklam. Du kommer fortfarande att exponeras för den generiska annonsen.

Leverantörsinformation

Norsk Gjenvinning behandlar även personuppgifter om våra kunder i samband med leverans av varor och tjänster. Behandlingen är nödvändig för att ingå eller uppfylla avtal/kontrakt med våra leverantörer. Uppgifterna kan också användas i samband med kontrollåtgärder.

Personuppgifter som behandlas i detta avseende inkluderar kontaktinformation för personer hos våra leverantörer, inklusive grundläggande information som ditt namn, arbetsgivare, befattning och privat kontaktinformation. Vid inköp av tjänster från bemanningsföretag behandlas också personuppgifter om den inhyrda personalen, såsom personuppgifter, utbildning, expertis, utvärderingar och anhöriga. I sådana fall är den allmänna dataskyddsförordningen en del av bemanningsbyrån.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller lagstadgade skyldigheter som vi är föremål för.

Dina personuppgifter lagras så länge du har en aktiv relation med oss eller våra digitala kanaler, eller tills du ber oss att glömma bort dig och radera vår lagrade information om dig. Vi definierar en relation till oss eller våra digitala kanaler som att (i) vara kund eller leverantör till oss, (II) ha samtyckt till att ta emot marknadsföringsinformation från oss, (III) aktivt ha begärt kontakt med oss via sociala medier, telefon, meddelanden eller elektroniska formulär, (IV) ha varit aktiv i våra digitala kanaler efter att du har gett ditt samtycke. Relationen definieras som aktiv om den har utövats inom de senaste 24 månaderna. Lagring av anonymiserade uppgifter är inte föremål för sådana begränsningar eller krav.

Dessutom strävar vi efter att se till att dina personuppgifter och annan kundinformation är uppdaterad och korrekt, och att vi inte lagrar information som inte är nödvändig för personuppgiftsbehandlingens syfte.
Dessutom kommer vi att radera personuppgifter om dig om du ber oss om det, om vi inte har en rättslig grund eller lagstadgad skyldighet att föra dina personuppgifter vidare.

Har andra tillgång till dina personuppgifter?

I vissa fall utbyts personuppgifter mellan bolag inom Norsk Gjenvinning-koncernen.
Vi kan också ge personuppgifter till:

 • personuppgiftsbiträden som arbetar som underleverantörer för oss och behandlar din information för vår räkning. Sådana underleverantörer får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten som överenskommits med oss. Vi vidtar särskilda åtgärder för att se till att underleverantörerna följer dessa villkor och den norska personskyddslagstiftningen, särskilt när personuppgiftsbiträdet är beläget i ett land utanför Norge eller EU/EES-området
 • andra parter med ditt samtycke

Vi kan också lämna ut information:

 • I lagstadgade fall, till exempel vid domstolsbeslut, till polisen eller andra offentliga myndigheter, enligt strikta fördefinierade processer
 • I samband med överlåtelse av verksamhet, t.ex. som ett led i en sammanslagning, ett förvärv, en försäljning av våra tillgångar eller överföring av tjänster till ett annat företag. I detta fall kommer du att meddelas via e-post och/eller se ett meddelande i våra digitala kanaler om eventuella förändringar i ägarskap, användning av dina personuppgifter och val du kan fatta gällande dina personuppgifter

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Att skydda dina personuppgifter är något vi prioriterar högt, och vi arbetar ständigt med att skydda dina personuppgifter och annan konfidentiell information. Säkerhetsarbetet omfattar både fysiska, tekniska och administrativa åtgärder, inklusive skydd av personalens information, IT-infrastruktur, interna och offentliga nätverk samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Säkerhetsarbetet innebär också att vi regelbundet utför riskbedömningar, revideringar av underleverantörer och ser över olika faktorer såsom tillgänglig teknik, affärsbehov och myndighetskrav. Detta ska säkerställa att vi alltid har tillräckliga säkerhetsåtgärder, så att vi kan förhindra att personuppgifterna kommer på avvägar.

Dina rättigheter

Inom ramen för de begränsningar som anges i lagen om personuppgifter och annan lagstiftning har du rätt att:

 • Veta vilken information vi har om dig 
 • Kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter rättas eller tas bort. Återkalla eller begränsa samtycke till behandling av personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Observera dock att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla vissa av våra tjänster till dig

Norsk Gjenvinning har inget eget dataskyddsombud. Eventuella frågor, tvister eller förfrågningar om att få tillgång till uppgifter som har registrerats om dig kan riktas till personvern@ngn.no.
Om du anser att vi behandlar personuppgifter i strid med lagen kan du klaga hos Datainspektionen (i Norge Datatilsynet: post@datatilsynet.no).

Ändringar:

Om ändringar införs i denna sekretesspolicy kommer de att publiceras på nggroup.no.