Favicon files not found

Fra farlig avfall til GLAVA-isolasjon

Øra Miljøpark Behandling av glassfraksjoner ved Øra MIljøpark.

Ved vårt nye gjenvinningsanlegg på Øra Miljøpark produserer vi glassråvare fra ulike typer glassavfall. Råvaren leveres til GLAVA® og blir til isolasjonsmateriale - sirkulærøkonomi i praksis.

Prosessinnovasjon sikrer materialgjenvinning av glass

Vi er tilhengere av å gå nye veier og tenke prosessinnovasjon med aktører utenfor gjenvinningsbransjen. I 2013 inngikk vi et samarbeid med GLAVA® om drift av en industriell behandlingslinje for glassgjenvinning lokalisert på Øra. Her blir rene glassfraksjoner forbehandlet og knust før glaset brukes som råvare i GLAVAs produksjon av isolasjonsmateriale. En vinn-vinn-situasjon for begge parter og miljøet:

"Råvarene fra Norsk Gjenvinning tilsvarer cirka en tredjedel av GLAVAs glassbehov, og erstatter GLAVAs import av glass og forbruk av jomfruelige råvarer som sand, dolomitt, kalk og soda."

Enkelte vindustyper er definert som farlig avfall på grunn av at PCB og klorparafiner er benyttet som tetningsmiddel. Ved glassgjenvinningsanlegget behandles i hovedsak tre typer glass:

  • Isolerglassvinduer
    Vi håndterer all innsamling og transport av PCB-ruter for Ruteretur AS og har 18 regionale mottak fordelt over hele Norge. Rutene transporteres til Øra Miljøpark hvor vi skjærer ut glasset fra rammen og avstandslisten. Det rene glasset prosesseres i glassgjenvinningsanlegget. Den andre delen som inneholder PCB, håndteres som farlig avfall og destrueres ved forbrenning. 

  • Bilglass
    Ved våre biloppsamlingsplasser fjernes bilglass. Bilglasset prosesseres i glassgjenvinningsanlegget og bidrar til å sikre økt materialgjenvinning av biler. Myndighetenes krav er 85 prosent materialgjenvinning av kasserte biler fra 2015. 

  • Planglass

 

Les mer om samarbeidet med GLAVA® ›

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner