Favicon files not found

Ledige stillinger

Som ansatt hos Norsk Gjenvinning bidrar du til at mer og mer av dagens avfall blir morgendagens ressurser. 

Vi er 1 800 kollegaer på ett lag. Sammen gjør vi en global miljøinnsats i vårt eget nærmiljø.
Vi bygger konsernet gjennom kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd, og vår innsats er et viktig bidrag til et bærekraftig samfunn. Vi gjør rett og slett en viktig jobb for fremtiden.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver og muligheter innen områdene som gjenvinning av husholdningsavfall, næringsavfall og metaller, samt industriservice, rivning og miljøsanering.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner