Filmer fra Norsk Gjenvinning!

Lær litt mer om hvem vi er og hva vi gjør, ved å se på noen av filmene våre. 

Under kan du se konsernsjef, Erik Osmundsen presentere under årskonferansen til NHO i 2017, lære om hvordan Glava omgjør glass vi håndterer til isolasjon og om hvordan vi jobber med Ringer i Vannet-prosjektet i Norsk Gjenvinning.  

Gjenvinning av plast

11.02.2020


Over 7% av den globale oljeproduksjonen brukes til plast. Gjenvinning av 1 kg plast erstatter behovet for 2 liter olje. 

Les mer ›

Gjenvinning av gips

11.02.2020


Gips er evig gjenvinnbart. Gamle gipsplater får nytt liv på vårt anlegg, og sparer klimaet for store CO2-utslipp. 

Les mer ›

Gjenvinning av glass

11.02.2020


Norsk Gjenvinning materialgjenvinner glass, og står for 1/3 av Glavas råvarebehov.

Les mer ›

Gjenvinning av papir

11.02.2020


Visste du at ett tonn gjenvunnet papir sparer 17 trær?

Les mer ›

Jeg har søpla di i tankene.

08.12.2020


Ser du denne traileren på veiene skal du vite at den går på biogass - den har nemlig søpla di i tankene.
Det finnes ikke søppel mer. 

Les mer ›

Ikke kast batterier i restavfallet

14.02.2019


Visste du at dersom du kaster batterier i restavfallet kan det skape brann på avfallsanlegget? Kast dermed batteriene dine i nærbutikken din eller på din nærmeste gjenvinningstasjon. 

Les mer ›

Den norske gjenvinningsbransjen

13.06.2018


Film laget av Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA), i samarbeid med gjenvinningsbransjen. Avfall som samles inn fra næringsliv og husholdninger videreforedles til råstoff som går inn i etablerte råvarestrømmer. Ved bruk av resirkulerte råvarer kan industriproduksjon skje til lavere kostnader, mindre energiforbruk og forurensede utslipp, samtidig som presset på begrensede råvareressurser reduseres.

Les mer ›

Samarbeid gir konkurransekraft

08.05.2018


Samarbeid kan gi gode resultater, og arbeidet vi gjør med Vesar viser hvordan offentlig og privat samarbeid kan være lønnsomt for begge parter. I Norsk Gjenvinning har vi stor tro på at samarbeid gir konkurransekraft.

Les mer ›

Erik Osmundsen på 2017 NHO-konferansen

24.10.2017


Erik Osmundsen på NHO-konferansen i 2017 snakket om hvordan søppel er råvarer. Det finnes ikke søppel mer.

Les mer ›

Norsk Industris film om Norsk Gjenvinning

25.01.2018


Vi gjenvinner nok bilvrak i måneden til å dekke kobberbehovet til en million smarttelefoner. Denne filmen er laget av Norsk Industri i en kampanje for å vise kraften bak industrien i Norge. 

Les mer ›

Glava og miljø med hjelp av Norsk Gjenvinning

18.12.2017


GLAVA® har en fantastisk miljøhistorie. Resirkulert glass brukes i produksjonen av glassull. Det sparer miljøet og sikrer sirkulær økonomi, sammen med Norsk Gjenvinning. Med isolering kan norske bygg og boliger energieffektiviseres.

Les mer ›

Ringer i Vannet-prosjektet

24.10.2017


Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Norsk Gjenvinning har samarbeidet med prosjektet siden 2013. I filmen snakker Lisen Ydse Christiansen om hvorfor Ringer i Vannet fungerer så godt for Norsk Gjenvinning.

Les mer ›

Ringer i Vannet - intervju med Stein Erik Bakke

24.01.2018


Stein Erik Bakke hadde vært utenfor arbeidslivet i seks år da han startet å jobbe i Norsk Gjenvinning. Her snakker han om hvor verdifullt det har vært å være en del av Ringer i Vannet-prosjektet.

Les mer ›

Glass blir til glassull, GLAVA - Isolasjon for norske forhold

25.01.2018


Norsk Gjenvinning bidrar til produksjonen av isolasjonen GLAVA® produserer. Her kan du se prosessen fra glass til isolasjon.

Les mer ›

Norsk Gjenvinning mottar pris for Ringer i Vannet-arbeidet

24.01.2018


Bli med Lisen Ydse Christiansen med på en runde på vårt anlegg på Groruddalen Miljøpark (GMP), for å treffe noen av de som har kommet til oss via prosjektet Ringer i Vannet. 

Les mer ›

Autoretur og Norsk Gjenvinning skaper isolasjon til Glava

24.10.2017


Autoretur tester stadig ut nye tiltak for å øke gjenvinningsgraden i samarbeid med sine operatører. I denne filmen kan du se hvordan Norsk Gjenvinning i Fredrikstad skjærer ut vinduene på bilvrak, knuser dette og sender glassfragmentene til Glava i Askim for videreproduksjon av isolasjonsull.

Les mer ›

Intervju med konsernsjef Erik Osmundsen under Avfallskonferansen 2016

24.10.2017


Erik Osmundsen snakker om viktigheten av samarbeid og læring i bransjen. Og om viktigheten av sirkulær økonomi. Det finnes ikke søppel mer.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner