Favicon files not found

Filmer fra Norsk Gjenvinning!

Lær litt mer om hvem vi er og hva vi gjør, ved å se på noen av filmene våre. 

Gjenvinning av plast

11.02.2020


Over 7% av den globale oljeproduksjonen brukes til plast. Gjenvinning av 1 kg plast erstatter behovet for 2 liter olje. 

Les mer ›

Gjenvinning av gips

11.02.2020


Gips er evig gjenvinnbart. Gamle gipsplater får nytt liv på vårt anlegg, og sparer klimaet for store CO2-utslipp. 

Les mer ›

Gjenvinning av glass

11.02.2020


Norsk Gjenvinning materialgjenvinner glass, og står for 1/3 av Glavas råvarebehov.

Les mer ›

Gjenvinning av papir

11.02.2020


Visste du at ett tonn gjenvunnet papir sparer 17 trær?

Les mer ›

Jeg har søpla di i tankene.

08.12.2020


Ser du denne traileren på veiene skal du vite at den går på biogass - den har nemlig søpla di i tankene.
Det finnes ikke søppel mer. 

Les mer ›

Ikke kast batterier i restavfallet

14.02.2019


Visste du at dersom du kaster batterier i restavfallet kan det skape brann på avfallsanlegget? Kast dermed batteriene dine i nærbutikken din eller på din nærmeste gjenvinningstasjon. 

Les mer ›

I dag snakker vi om: Sirkulærøkonomi

25.06.2021


I denne episoden av "I dag snakker vi om" er temaet sirkulærøkonomi. Vi snakker om hvordan man forholder seg til dette som bedrift og privatperson, hvordan Norsk Gjenvinning og andre aktører jobber sirkulært, og hvilke lover og regler man må forholde seg til.

Les mer ›

Den norske gjenvinningsbransjen

13.06.2018


Film laget av Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA), i samarbeid med gjenvinningsbransjen. Avfall som samles inn fra næringsliv og husholdninger videreforedles til råstoff som går inn i etablerte råvarestrømmer. Ved bruk av resirkulerte råvarer kan industriproduksjon skje til lavere kostnader, mindre energiforbruk og forurensede utslipp, samtidig som presset på begrensede råvareressurser reduseres.

Les mer ›

Samarbeid gir konkurransekraft

08.05.2018


Samarbeid kan gi gode resultater, og arbeidet vi gjør med Vesar viser hvordan offentlig og privat samarbeid kan være lønnsomt for begge parter. I Norsk Gjenvinning har vi stor tro på at samarbeid gir konkurransekraft.

Les mer ›

Erik Osmundsen på 2017 NHO-konferansen

24.10.2017


Erik Osmundsen på NHO-konferansen i 2017 snakket om hvordan søppel er råvarer. Det finnes ikke søppel mer.

Les mer ›

Norsk Industris film om Norsk Gjenvinning

25.01.2018


Vi gjenvinner nok bilvrak i måneden til å dekke kobberbehovet til en million smarttelefoner. Denne filmen er laget av Norsk Industri i en kampanje for å vise kraften bak industrien i Norge. 

Les mer ›

Glava og miljø med hjelp av Norsk Gjenvinning

18.12.2017


GLAVA® har en fantastisk miljøhistorie. Resirkulert glass brukes i produksjonen av glassull. Det sparer miljøet og sikrer sirkulær økonomi, sammen med Norsk Gjenvinning. Med isolering kan norske bygg og boliger energieffektiviseres.

Les mer ›

Ringer i Vannet-prosjektet

24.10.2017


Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Norsk Gjenvinning har samarbeidet med prosjektet siden 2013. I filmen snakker Lisen Ydse Christiansen om hvorfor Ringer i Vannet fungerer så godt for Norsk Gjenvinning.

Les mer ›

Ringer i Vannet - intervju med Stein Erik Bakke

24.01.2018


Stein Erik Bakke hadde vært utenfor arbeidslivet i seks år da han startet å jobbe i Norsk Gjenvinning. Her snakker han om hvor verdifullt det har vært å være en del av Ringer i Vannet-prosjektet.

Les mer ›

Glass blir til glassull, GLAVA - Isolasjon for norske forhold

25.01.2018


Norsk Gjenvinning bidrar til produksjonen av isolasjonen GLAVA® produserer. Her kan du se prosessen fra glass til isolasjon.

Les mer ›

Norsk Gjenvinning mottar pris for Ringer i Vannet-arbeidet

24.01.2018


Bli med Lisen Ydse Christiansen med på en runde på vårt anlegg på Groruddalen Miljøpark (GMP), for å treffe noen av de som har kommet til oss via prosjektet Ringer i Vannet. 

Les mer ›

Autoretur og Norsk Gjenvinning skaper isolasjon til Glava

24.10.2017


Autoretur tester stadig ut nye tiltak for å øke gjenvinningsgraden i samarbeid med sine operatører. I denne filmen kan du se hvordan Norsk Gjenvinning i Fredrikstad skjærer ut vinduene på bilvrak, knuser dette og sender glassfragmentene til Glava i Askim for videreproduksjon av isolasjonsull.

Les mer ›

Intervju med konsernsjef Erik Osmundsen under Avfallskonferansen 2016

24.10.2017


Erik Osmundsen snakker om viktigheten av samarbeid og læring i bransjen. Og om viktigheten av sirkulær økonomi. Det finnes ikke søppel mer.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner