2021

Industrileder med sterk grønn profil tiltrer som ny konsernsjef i Norsk Gjenvinning

27.05.2021

Astrid Skarheim Onsum kommer fra Aker Offshore Wind. Et selskap hun bidro med å etablere og hvor hun har vært CEO siden selskapet ble skilt ut av Aker Solutions og tatt på børs i 2020. Hennes bakgrunn er variert, med lang erfaring fra industri, digitalisering og kontinuerlig forbedring.

- Ansettelsen av en så sterk profil som Astrid er en bekreftelse på at vi har opparbeidet oss et omdømme som legges merke til og at Norsk Gjenvinning-konsernet er en del av løsningen på morgendagens utfordringer, forteller styreleder Erik Osmundsen.

Han er tydelig på at Astrid har en profil som vil være helt riktig for å kunne ta Norsk Gjenvinning-konsernet til neste nivå, i arbeidet med å bidra til en akselerert sirkulær økonomi. I vurderingen av kandidater ble det tydelig hvordan profilen til Astrid komplimenterer resten av konsernledelsen.

Bjørn Arve Ofstad som nå er konstituert konsernsjef vil tre tilbake i sin rolle som COO når Astrid trer inn som konsernsjef. Før den tid vil Astrid bruke tid på å bli kjent med konsernet og ansatte.

- Jeg ser veldig frem til å ta fatt på spennende arbeidsoppgaver, men ikke minst å bli bedre kjent med Norsk Gjenvinning og mine nye kollegaer i konsernet. Min opplevelse er at konsernet besitter mye kompetanse jeg tror vil bidra til at vi sammen kan nå de målene som er satt for de neste årene. Vi skal bli ledende innen vårt felt, og være foretrukken partner innen sirkulærøkonomien, forteller påtroppende konsernsjef, Astrid Skarheim Onsum.

Lagånd viktig for å lykkes
Noe av suksessen til Astrid har vært å spille på lag. Hun har bygget sterke team rundt seg for å oppnå resultater. Dette var også en viktig del av beslutningen da ny konsernleder ble valgt. I tillegg har hun erfaring som vil bidra til å ta oss videre på den reisen vi allerede har startet på.

Kompetansen til Astrid er en god match for Norsk Gjenvinning som allerede er godt i gang med digitalisering for å sikre at konsernet leverer høy kvalitet til kundene, gjennom sømløse prosesser. Dette innebærer økt sortering og en effektiv produksjon av kvalitetsvarer som kan brukes som sekundære råvarer i erstatning for jomfruelige råvarer.

- Jeg er opptatt av bærekraft og vi må jobbe målrettet for å omstille oss til en grønn økonomi. Jeg er imponert over posisjonen Norsk Gjenvinning har bygget opp. Når denne muligheten dukket opp var det ikke vanskelig å takke ja til å bli med på reisen med å videreutvikle konsernet, slik at vi når målene om å bli ledende innen sirkulær økonomi, ikke bare i Norge, men i verden, sier Astrid Skarheim Onsum.

Hun er tydelig på hun ser frem til å starte i ny rolle, men at det og er mye å lære, både når det kommer til bransjen, men også å forstå alle delene av Norsk Gjenvinning-konsernet.

- Jeg gleder meg til å komme i gang i ny rolle som konsernsjef i Norsk Gjenvinning. Jeg har stor tro på at jeg kan utnytte kraften som allerede finnes i konsernet, så vi sammen kan finne nye kundedrevne løsninger for å bidra mot en mer bærekraftig fremtid. Jeg er inspirert av hva Norsk Gjenvinning har fått til så langt og det blir spennende å sette seg inn i alle delene av konsernet og bli kjent med alle medarbeidere og en helt ny bransje, avslutter Astrid Skarheim Onsum.