Zirq Solutions. Photo by Morten Rakke

NG rangert som den mest miljøbevisste bedriften i Norge!

20.10.2023

Norsk Gjenvinning er rangert som den mest miljøbevisste bedriften i Norge, i Ipsos omdømmeundersøkelse 2023! I samme undersøkelse er NG og rangert på en sterk 3. plass når det gjelder samfunnsansvar.

Spesielt hyggelig er det å se at Norsk Gjenvinning appellerer til den yngre generasjonen, og de er fornøyde med oss. Gjennom NG Groups arbeid innenfor sirkulærøkonomien reduseres presset på naturressurser, samfunnet sparer ca. 1 million tonn CO2e hvert år og sørger for at avfall ikke kommer på avveie. Dette har blitt lagt merke til.

Å kunne engasjere og inspirere de yngre generasjonene er av avgjørende betydning når Norge skal gjennom den nødvendige omstillingen til et bærekraftig samfunn med en sirkulær økonomi.

Et godt omdømme tar tid å bygge. Det skapes gjennom langsiktig og konsekvente handlinger. Det er viktig å være åpen. Det gjør oss ekstra stolte av kåringen. Et positivt omdømme styrker vårt tillitsforhold til samfunnet, våre partnere og kundene våre.

Tusen takk for tilliten!