151111 Oppstart lederkurs Sandefjord

Lederutvikling: Kulturen begynner hos lederne

12.11.2015

Gjenvinningsbransjen er i utvikling og det betyr at det stilles større krav til virksomhetene og de ansatte. Norsk Gjenvinning ønsker å gå foran og skape en mer industrialisert bransje med fokus på innovasjon og bærekraftig drift. For å oppnå dette, er vi avhengig av at vi kontinuerlig utvikler den nødvendige kompetansen internt. 

- I Norsk Gjenvinning jobber vi med verdibasert ledelse. Vi ønsker at våre ledere skal gå foran som gode rollemodeller og være «kulturbærere», sier divisjonsdirektør Jon Ola Stokke. - Derfor er det viktig for oss at alle ledere – på alle nivåer – får gode verktøy og får utvikle seg i rollen. Trening på kommunikasjon er ett viktig område som vi nå skal utvikle. Alt fra å motivere ansatte, holde allmøter, gjennomføre den vanskelige samtalen og se sine ansatte i det daglige.

- Samarbeidet med Folkeuniversitetet er fruktbart. Med deres kompetanse og brede erfaring har vi fått et tilpasset kurs for våre driftsledere i tråd med NGs behov. Utvalgte ledere til denne første runden med lederkurs, er personer med meget god faglig kompetanse men flere har mindre erfaring i lederrollen. Mange av våre ledere i drift har gått karriereveien internt og opplever nå å lede tidligere kollegaer. Vi ønsker å støtte de i denne overgangen. Bonusen er at vi skaper gode nettverk internt og samtidig bygger en sterk og felles kultur.

- Det er enkelt å si at «våre ansatte er vår viktigste ressurs», men det kan være krevende å vise i praksis. Med dette kurset håper vi å kunne omsette ord til handling. Vi satser på våre viktige operative ledere og gir de «verktøykasse» til sitt daglige arbeid. «Verktøykassa» vil gjøre de tryggere som ledere og bedre i stand til å kommunisere og igjen satse på sine ansatte, avslutter Stokke.