2021 Foto: Ronny Boysen for Klimaetaten

Norsk Gjenvinning blir en del av klimasamarbeidet «Næring for klima»

05.11.2021

Konsernsjef i Norsk Gjenvinning Astrid Skarheim Onsum har i dag signert Oslos klimakontrakt med byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav, og konsernet har blitt medlem i Næring for klima. Sammen med flere næringslivsaktører skal Norsk Gjenvinning jobbe sammen med Oslo kommune for å sammen nå byens ambisiøse klimamål.

Oslo kommune skal innen 2030 kutte klimagassutslippene med 95 %. Næring for klima-nettverket skal bidra til et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom kommunen og næringslivet for å aktivt nå denne målsettingen.  

-Vi vil takke Oslo kommune for at de er en ambisiøs og tydelig pådriver for at vi skal ha en klimavennlig hovedstad. Vi opplever at de er opptatt av å involvere næringslivet og lytte til våre behov, og vi tror samarbeidet mellom Oslo by, næringslivsaktørene og utdanningsinstitusjonene er avgjørende for å lykkes med overgang til en sirkulær økonomi og redusere de skadelige klimagassutslippene, sier konsernsjef Astrid Skarheim Onsum.

Uten Norsk Gjenvinning vil Oslo by stoppe opp
Norsk Gjenvinning er en avgjørende leverandør og samarbeidspartner for all virksomhet i Oslo, og en nødvendig del av infrastrukturen. Hver dag tar vi imot opp mot 1000 biler med avfall på anlegget vårt på Haraldrud, som blir sortert og omgjort til nye og viktige råvarer. Eksempelvis tar vi imot 535 tonn papir i uken fra innbyggerne i Oslo, som vi sorterer gjennom verdens mest avanserte papirsorteringslinje, bygget med roboter og gjenkjennelsesteknologi. Papiravfallet blir deretter til nytt papir i en sirkulær verdikjede.

Vi jobber også tett sammen med bygg- og anleggsbransjen for å løse flere av utfordringene knyttet til reduksjon, ombruk og gjenvinning av materialene som generes på byggeplasser og i rehabiliteringsprosjekter.

I Oslo sysselsetter vi over 700 medarbeidere med over 20 forskjellige nasjonaliteter som bidrar til at samspillet mellom logistikk og produksjon i et bybilde går knirkefritt. Dette er en gjeng satt sammen av alt fra ufaglærte til høyt utdannede teknologer og andre fagspesialister. Dette er sosial bærekraft i praksis, og et viktig tilskudd til mangfoldet og inkluderingen i samfunnet.


-Norsk Gjenvinning jobber i praksis med bærekraft hver dag og har allerede et betydelig positivt bidrag til Oslo bys klimaregnskap. Vi skal jobbe med flere og nye tiltak for våre kunder, samfunnet og i vår egen drift for å bidra til at hovedstaden når klimamålene som er satt og viser vei i det grønne skiftet, avslutter direktør for compliance og bærekraft Ingrid Bjørdal.