2023 Nye muligheter testes

Norsk Gjenvinning m3, en del av NG Group, inngår et samarbeid med SoilSteam om bærekraftig jordbehandling

06.07.2023

Fremmede arter er en av de største truslene mot mangfold i naturen, både i Norge og i resten av verden. Store mengder god jord legges på deponi årlig, fordi den kan inneholde fremmede skadelige organismer. Behovet for nytekning og nye løsninger er stort. Flere premissgivere ser nå nødvendigheten av å ta vare på jorden på en bedre måte enn i dag, og her kommer også EU med en ny jordlov. 

Norsk Gjenvinning m3 ønsker å bidra til å ta vare på disse ressursene som jorden utgjør og derfor er vi stolte av å fortelle om vårt samarbeid med SoilSteam.

SoilSteam er et norsk selskap som står bak en ny teknologi som bruker vanndamp for å drepe fremmede arter slik at jorden kan gjenbrukes i stedet for å deponeres. Ved å bruke vanndamp utelukker vi bruk av kjemikalier, unngår sprøyting og ivaretar jorden der den er. Dette er en teknologi vi har tro på, og som kan bidra til en reell forskjell for fremtidig jordhåndtering. Ivaretagelse og gjenvinning av naturressurser, er som vi vet – meget viktig. Vi må tenke nytt og se hvordan vi på best måte kan skape verdi. Like viktig er å imøtekomme økende krav til sirkulære løsninger og dermed unngå å deponere mer enn nødvendig. Norsk Gjenvinning m3 er stolte av å signere en samarbeidskontrakt med SoilSteam. Vi skal gjennomføre et testprosjekt der teknologien testes i et større anleggsprosjekt. Her kan vi i fellesskap trekke ut erfaring og lære mer om hvordan teknologien og driften av maskinen kan forbedres ytterligere. Samarbeidet med SoilSteam inkluderer også en  studie for å se på alternative og grønnere energikilder til drift av maskinen.

Vi gleder oss til samarbeidet med SoilSteam og til å kunne bidra til bedre løsninger for jordhåndtering.